Serveis

Amb la voluntat de donar un servei integral als seus clients, INTOREX ofereix bàsicament 3 línies de servei, per donar resposta a les demandes concretes de cada moment.
La pròpia dimensió de l’empresa ens permet tenir un alt dinamisme, podent personalitzar l’atenció en cada cas segons millor s’adapti a les necessitats.

Servei de recanvis:

La nostra experiència, coneixement del sector i bagatge fan que disposem dels recanvis necessaris per a cada ocasió, donant solució de manera ràpida i eficaç a les demandes dels clients.
Alguns dels productes de què disposem són: motors, pinces, capçals, bombes , gúbies, material elèctric, rodaments, corretges, etc…

Línia de suport tècnic:

El nostre personal qualificat està preparat per a rebre les consultes dels nostres clients i poder solucionar qualsevol incidència o dubte que es presenti. En aquest sentit, cal valorar l’ampli coneixement tècnic del personal d’INTOREX, així com l’alt grau de coneixement de tots els processos i tots els productes que implementem des de la nostra empresa.
I com sempre, amb el clar objectiu d’adaptar-nos a la demanda de cada client, personalitzant al màxim l’atenció en cada cas.
Les vies que utilitzem són la via telefònica, el correu electrònic, la videoconferència o la connexió remota a l’ordinador.

Training center:

Per entendre, aprendre i practicar per al correcte funcionament de les nostres màquines, INTOREX ofereix estades a les seves instal·lacions per adquirir els coneixements necessaris. Durant els trainings, els clients seran acompanyats en tot moment pel nostre personal tècnic, que disposa d’amplis coneixements, i que treballaran tant des de la vessant teòrica del software i programari com des de la vessant pràctica fent funcionar les màquines.
En determinats casos, i com sempre adaptant-nos a les demandes dels clients, els trainings es poden fer insitu a les instal·lacions del client.

Switch The Language

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.