CKI 1500/2500

CKI-1500/2500

Long. màx :
1500/2500mm

Quadrat màx :
200mm

Diàm. máx :
280mm

Torn de control numèric de 3 eixos més el capçal d’arrossegament.  Fabricat sobre una estructura monobloc amb doble bancada de fosa per garantir la màxima estabilitat i fiabilitat, disposa de càrrega manual mitjançant centradors pneumàtics, dos copiadors independents de CNC per tornejar i un d’hidràulic per “arrodonir”.  A més, està equipada amb dues torretes porta-eines hidràuliques per fer espigues.

La programació es realitza a través d’IntorEDIT, un software molt ràpid i intuïtiu de programar, gràcies a la interfície de la màquina, amb informació gràfica i detallada per a l’operador.  La programació pot dur-se a terme a la pròpia màquina o bé a un PC / portàtil remot i transferir els programes mitjançant USB.

El CKI elabora components tornejats d’excel·lent qualitat i definició, i és ideal per a produccions curtes.  Opcionalment es pot equipar amb un eix “B” addicional amb una unitat de fresat per fresar en espiral i/o lineal, o una unitat de fregat per fregar perfils tornejats i/o rectes.

Switch The Language

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.