Informació legal

Informació legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

Titular: INTOREX, S.L.

Av. Camí de la Font Santa, s / n.

08572 SANT PERE DE TORELLÓ (Barcelona) Spain.

Tel. +34 93.858 44 53

Fax. +34 93 858 44 86

itx@intorex.es

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 21968; Foli 108 nº B29785

Usuaris

L’accés i / o ús al lloc web li atribueix la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest accés i / o ús, el present Avís Legal.

Condicions d’utilització

Aquest lloc web de INTOREX, SA és un servei de comunicacions i d’informació desenvolupat per INTOREX, S.A .. Per utilitzar aquest lloc web o descarregar continguts, en primer lloc ha d’acceptar les condicions descrites en aquesta nota legal. Si no està d’acord i no accepta les condicions no podrà descarregar cap dels continguts.

Comunicacions

A efectes d’aquestes Condicions d’ús i per a qualsevol comunicació precisada entre Intorex i l’Usuari, podrà dirigir-se per correu electrònic mitjançant itx@intorex.com

Ús Dades Personals

Les dades personals facilitades a Intorex s’utilitzaran per:

– Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i / o serveis a través d’aquest Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

– Atendre les sol·licituds d’informació i / o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

– Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de Intorex. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment. Si l’Usuari no consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a l’efecte en el lloc web.

Per poder accedir a alguns serveis que INTOREX, SA ofereix a través del web haurà de donar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/199 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant el emplenat dels formularis, les seves dades personals quedaran registrades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de INTOREX, SA amb la finalitat de prestar serveis (degudament descrits) i per comunicar-li qualsevol informació comercial que INTOREX, S.L. cregui oportuna. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers.

Ús limitat

Els continguts del lloc web de INTOREX, SA són Copyright © de INTOREX, SA Tots els drets reservats. Els continguts del lloc web de INTOREX, SA no podran ser objecte de còpia, ni podran ser transferits, ni divulgats, ni publicats ni distribuïts total o parcialment, sense el previ consentiment escrit de INTOREX, SA, exceptuant aquells casos en què INTOREX, SA consenti que emmagatzemi en el seu ordinador o realitzi la impressió de còpies o extractes de les pàgines únicament per aplicar-los en un ús exclusivament personal.

Els textos, imatges, programari i la resta de continguts inclosos en www.intorex.com són propietat exclusiva de INTOREX, SA o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de INTOREX, SA

Limitació de responsabilitat

Les informacions contingudes en aquest lloc web són incorporades de bona fe i INTOREX, SA les considera correctes. No obstant això, s’aconsella als usuaris que vulguin qualsevol producte o servei especificat en el lloc web, prenguin les mesures necessàries de cautela i investiguin en relació a les especificacions, característiques i adequació dels productes que desitgin adquirir en relació a l’ús específic que es els vulgui donar. De fet, les informacions del lloc web han estat incorporades sense comptar amb garanties explícites sobre les condicions o altres referències sobre la qualitat de cada contingut específic, la seva adequació per al seu ús particular o si la seva utilització viola drets de la propietat intel·lectual, per la qual cosa totes les garanties, condicions i requeriments d’aquest estan expressament exclosos.

INTOREX, SA no serà responsable en cap cas per qualsevol pèrdua de benefici, negoci, contractes, clients o qualsevol altra pèrdua indirecta o financera per l’interessat, ocasionades per incompliment contractual, negligència o per qualsevol altre motiu. Les informacions d’aquest lloc web poden incloure imperfeccions tècniques o errors tipogràfics. Les informacions poden ser canviades o demorades sense previ avís. INTOREX, SA pot, així mateix, fer modificacions i / o millores dels continguts existents en el lloc web sense previ avís.

Vull assenyalar també que INTOREX, S.A, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin originar per:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de virus, malware, programes maliciosos o nocius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a la web.
  • Dels danys que poguessin provenir de l’ús il·legal o indegut d’aquesta web.

Drets dels usuaris

Vostè podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en el Reglament general de protecció de dades i que es tradueixen en:

– Accés a les seves dades personals i a la informació addicional a què es refereix l’art. 15.1 del Reglament de Protecció de Dades.

– Rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, hagi retirat el seu consentiment, o altres supòsits, d’acord amb el que disposen els arts. 16 i 17 del Reglament de Protecció de Dades.

– Limitació del tractament de les seves dades (arts. 18 del Reglament de Protecció de Dades), en el cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, atenció a requeriments judicials o a exigències legals.

– Dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense detriment algun (quan el tractament estigui basat en el seu consentiment).

– Oposar-se al tractament de les seves dades, En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,

– Presentar qualsevol reclamació davant l’autoritat de control competent, considerant que la mateixa és, a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sense perjudici de les competències que, si s’escau tinguin altres entitats autonòmiques o supranacionals, d’acord amb el Reglament de protecció de Dades i la normativa nacional.

Així mateix comuniquem la possibilitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en itx@intorex.es o bé per escrit a

INTOREX, SA,

Av. Camí de la Font Santa, s / n.

08572 SANT PERE DE TORELLÓ (Barcelona) Spain.

Tel. +34 93.858 44 53

Fax. +34 93 858 44 86

itx@intorex.es

Categoria de dades

Entre les categories de dades que tracta Intorex i durant la prestació dels serveis sol·licitats es podran tractar dades identificatives, i altres com a dades de geolocalització. La funció de geolocalització dependrà dels equips terminals (ordinador, telèfon mòbil, tablet, etc.) utilitzats per Usuaris en connexió amb aquests serveis. Dit això, el tractament d’aquesta dada de caràcter personal (geolocalització) serà realitzat per aquelles empreses (Apple Inc., Google Inc., etc.) que presten serveis relacionats amb el sistema operatiu dels equips terminals usats per l’Usuari. L’Usuari serà l’encarregat d’activar o desactivar la funció de geolocalització segons les característiques del seu equip terminal o dispositiu. L’Usuari haurà de consultar la política de privacitat de les empreses indicades anteriorment així com les condicions de la funció de geolocalització i donar el seu consentiment exprés al tractament d’aquesta dada. També es podran tractar altres categories especials de dades que els Usuaris podran intercanviar, entre Viatgers i Propietaris en les seves comunicacions per facilitar la seva relació, i del qual el responsable del seu tractament és el mateix Propietari a l’efecte dels inclosos en aquesta plataforma.

Per altra banda, en aquesta pàgina també trobareu tota la informació relacionades amb les cookies de la web.

 

Switch The Language

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.